Vi bygger vår egen hälsa och livslust genom våra tanke- känslomönster och vår valda livsstil.

 

Våra kroppar är inte enbart vad vi äter, de påverkas också utefter hur vi bearbetar det vi upplever. Och det gör vi ofta utefter den inre struktur vi har skapat om vår omvärld.

 

Våra känslor är mycket viktiga signaler från vårt omedvetna. Känslor som verkar smärtsamma vill berätta för oss att vi behöver förändra något, Det kan vara beteende, din kommunikation eller din upplevelse

 

Vi baserar inte det vi gör och det vi uppnår på våra talanger kunskap eller förmågor utan snarare på hur vi mår och vilka grundläggande mentala behov som ligger bakom.

 

Kvaliteten på våra känslor stöder oss i att hitta värdet i våra liv. Ett av de kraftfullaste vägarna är att leva i linje med våra sanna värderingar och övertygelsen. Vi börjar se på oss själva som vi ser på vår bästa vän. Då skapar vi en tillit till oss själva, en tro på våra egna förmågor att skapa framtida mål och vi upplever lyckan som en naturlig följeslagare på vår väg genom livet.