Ofta går människor runt och tänker på sina problem i åratal, men det är faktiskt först när de blir tillfrågade om vad de gjort åt dem som de inser att de faktiskt inte gjort något alls.

”I mina möten med dig strävar jag efter att frigöra dina möjligheter att maximera dina prestationer. Jag utgår efter att vi inom oss har alla de resurser vi behöver. Det är ofta våra egna tillstånd som styr och påverkar oss”.

c2Många tar hjälp av en coach för att ändra livsstil, hitta en ny karriär eller bli bättre på att göra aktiva val. Vi skräddarsyr och arbetar med unika verktyg som fungerar just för dig. Kombinationen Mental träning, NLP, Coaching/självcoaching & Metahealth är ett fantastiskt arbetssätt som stödjer dig i din väg mot önskat resultat. För att kunna sätta upp mål, strategier och delmål är det viktigt att bli medveten om vilka värderingar och prioriteringar du har eller vill ha. Även detta gör vi tillsammans. Olika värderingar kan vara familj, kärlek, karriär, hälsa, relationer och ekonomi.. Genom den här processen tydliggör vi dina mål, men även strategier och handlingsplaner för att nå dit.

Det är av stor vikt att du själv formulerar dina mål och vägar till målen, eftersom det motiverar dig och förstärker din inre drivkraft att uppnå målen. Andra positiva effekter  kan vara ökat välbefinnande och en växande självbild.