Det är tanken som räknas

META-Medicin är ett integrativt diagnostiskt verktyg, alltså inte någon terapi eller behandlingsverktyg, som vi med hjälp av kan identifierar den underliggande orsaken till sjukdom . En naturlig insikt och förståelse om hur våra olika hälsotillstånd kan uppstå. Det finns ett specifik tanke- känslomönster bakom varje sjukdom och symtom. Man kan också se vart man befinner sig i sjukdomsprocessen. En halvdag med föreläsning och intressanta övningar.

NLP & Hälsa.

Känner du att det är dags att göra någon alldeles speciellt för att förändra för din hälsa? Du är förmodligen redan medveten om att tankar och tro ligger mycket bakom våra framgångar. Jag skulle vilja visa dig ett sätt att bli dubbelt så framgångsrik. Inom NLP finns det kraftfulla verktyg som stöder och hjälper dig på vägen till dina önskade resultat. Du kommer upptäcka att du själv har alla de resurser du behöver för att skapa din framtida hälsobild… Vi tittar på.

  • En bild av hälsan
  • samordna hälsan
  • Språk och nivåer
  • Viktiga hälsofrågor
  • optimiststrategin
  • personlig hälsokontroll

Mycket inspirerande heldag som innehåller många verktyg och utvecklande övningar.

Tillståndsplaneraren

Har du lagt märke till att dina nuvarande känslor står i vägen för dig när du strävar efter det du helst skulle vilja utveckla eller göra? Det finns ett fantastiskt och enkelt verktyg för att arbeta med våra framtida målbilder och våra känslor. Vi arbetar med logiska nivåer och bilden om vilka tillstånd du vill uppnå i framtiden.

Disney-Strategin

Walt Disneys förmåga att ansluta sin nyskapande kreativitet med framgångsrik affärsstrategi och populär överklagande säkert kvalificerar honom som ett geni inom underhållning. På ett sätt, präglar Disneys valt uttrycksmedel, den animerade filmen, den grundläggande processen för alla geni: förmågan att ta något som existerar i fantasin bara och knyta det till en fysisk tillvaro som direkt påverkar upplevelsen av andra på ett positivt sätt.

Robert Dilts modellerade Walt Disney för att fånga den strategi han använde när han skapade sina filmer. En allmänt kreativ strategi som kan användas för många problemställningar.

Ärlighetsmodellen.

Vad innebär ärlighet egentligen? Innebär det att vi måste berätta hela sanningar, eller kan det innebära att vi lever i linje med våran sanna tro, våra värderingar och övertygelse?

Att vara ärlig är en gåva till din kropp.

Förlåtelse är en gåva till ditt hjärta.

Ärlighet och förlåtelse öppnar för vår medvetenhet som hjälper oss på vägen mot en sann tro. Och tilliten till mig själv och mitt omedvetna tillåter mig att få i större utsträckning njuta av nuet.

Känslornas signaler

Våra känslor är mycket viktiga signaler från
vårt omedvetna. Känslor som verkar smärtsamma vill berätta för oss att vi
behöver förändra något, Det kan vara ditt beteende, din kommunikation eller din upplevelse.

Våra sex mentala grundbehov

Varför  gör vi som vi gör? Hur kommer det sig att en person kommer att offra sitt eget liv för en annan, medan en annan kommer att mörda en främling för ren njutning? Vad skapar en Dr Jerkyll eller en Mr: Hyde? Vad är den kraft som driver och formar alla våra känslor, handlingar, kvaliteter i livet, och slutligen också våra egna öden?

Coacha din egen självbild.

Vår självbild är en identifikation. Du agerar utefter din självbild mot din omvärld. Du kommunicerar ut din självbild till din omvärld. Som i sin tur svarar upp på den. Självbilden fungerar som en tro. Den är ditt bästa antagande om hur det förhåller sig just nu.

Vi arbetar med kraftfulla verktyg såsom utvecklingscoaching, integrerad mental träning och NLP-tekniker. Detta för att ge kraftfulla och bestående resultat.

Kursen är upplagd på 2 föreläsningar a 3 tim och 2 enskillda coachingträffar.

Språk & beteende.

Har du någonsin funderat över hemligheten bakom varför människor gör det de gör och vilka beteenden de kan uppvisa?

De mest djupliggande och omedvetna processer som ständigt opererar i vårt undermedvetna är våra metaprogram. De är konsekventa mönster för bortfiltrering (utelämnande), förvrängning och generalisering som vi använder för att bygga vår unika modell av världen. De är automatiserade och många av dem är inlärda och ärvda sedan vi var små. De är verktyg vi använder att filtrera våra erfarenheter med. De är de mest djupliggande verktyg som vi har, våran hjärna kan inte ta in och bearbeta allt som våra sinnen kan uppfatta. Det är för mycket. Vi reagerar vanemässigt och automatiserat på vissa delar av våra erfarenheter medan vi ignorerar andra.

Metaprogram framgår av såväl språket som beteendet. De filtrerar våra upplevelser och vi vidarebefordrar våra upplevelser med språkets hjälp, så därför blir vissa språkliga mönster typiska för vissa metaprogram.

Vi kommer i den här föreläsningen framför allt att beröra på de metaprogram som ingår i Lab Profile. (Language and behaviour).

Brains aren’t designed to get results; they go in directions. If you know how the brain works you can set your own directions. If you don’t, then someone else will”

Richard Bandler – Co-creator of NLP