META-Health är konsten, vetenskapen och praktik av Kropp-Sinne-social hälsa med fokus på hur specifika stressorer utlöser, känslor och föreställningar påverkar särskilda organ symptom. Bakom varje sjukdom och symtom finns det ett speciifikt tanke-känslomönster. Sjukdomar följer vissa givna naturlagar.META-Health är baserad på integrativ medicin och förebyggande och utövas av alla typer av vårdpersonal intresserade av en exakt och effektiv Body-Mind-Social diagnos och terapi. META-Vårdförbundet är läkare, naturläkare, psykologer, sjuksköterskor, terapeuter, kuratorer och vårdgivare.
För att vi ska må bra behöver både det psykiska och fysiska vara i balans. Metamedicin förenar den traditionella och den alternativa medicinen genom att se på individen som en helhet. Utgångspunkten i metamedicin är att våra tankemönster och sätt att hantera olika situationer påverkar kroppen.
Forskning visar att varje organ i kroppen är kopplat till ett specifikt område i hjärnan. Om kroppen inte vet hur den ska hantera en chock eller ett trauma – t.ex. en förlorad relation, en bortgången närstående eller stress – kan det orsaka kroppsliga symptom såsom eksem, migrän eller magsår.
Inom metamedicin sker diagnostisering genom att härleda sjukdomen eller symptomen till tidigare känslomässiga mönster eller trauman. Målet är att få kontroll över det som inte bearbetats och att stärka kroppens självläkande kraft.