Neurolingvistisk programmering är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation.
Jag är certifierad NLP utbildare och håller certifieringsutbildningar på practitioner nivå.

inlpo_logo_small

Certifieringskriterier för NLP Practitioner

Minst 120 timmars utbildning ledd av en certifierad NLP Trainer, eller en certifierad NLP Masterpractitioner under ledning av en certifierad NLP Trainer.

Att kursdeltagaren under utbildningens gång har visat intresse och engagemang i både ord och handling, för att ta till sig NLPs teorier, processer och grundtankar. Kursdeltagaren ska uppvisa egna resultat vad gäller utveckling och förändring. Helt enkelt ha ambition, villighet och förmåga att “leva NLP”.