kontaktHans J Poulsen
Södra inägogatan 5
41876 Göteborg

Mob: 0723-251826
Mail: info@livingsoulution.se

 


 

När jag kom till Hasse kände jag mig vilsen och ofokuserad. Jag hade otydliga mål som gjorde att jag inte agerade. Genom Hasses coaching fick jag jobba med verktyg för att identifiera en tydlig och tilltalande målsättning som gav mig ny drivkraft. Han hjälpte mig också att bryta ner begränsande tankemönster med hjälp av effektiva språkmodeller för att istället hitta motiverande tankar som sporrade till handling. Dessa insatser i kombination med mental träning har gett mig helt nya bilder av mig själv som gett mig kraft att agera på många fronter i mitt liv och lett till helt nya resultat!

”Henrik”.

 

”Innan jag började gå hos Hasse kände jag mig helt värdelös, jag  avskydde mig själv, såg ingen mening med någonting. Jag har haft kontakt med olika psykologer och läkare men känt att deras hjälp inte har varit bra för mig. Men tack vare Hasses hjälp och hans vägledning har jag en helt ny syn på mig själv  och livet. Under tiden hos Hasse har vi gjort en hel del övningar och  hypnoser. Exempel på några är Disney modellen, Core transformation, se  vägarna, egen målbild och mentaltuffhets träning. Dessa övningar har vart väldigt intressanta och fått mig att inse att  jag har förmågan att förändra. Hasse har även givit mig vägleding hur  jag kan jobba med mig själv när vi inte ses. Jag har på egen hand  jobbat med mental tuffhetsträning och min egen målbild. Innan hade jag ingen målbild, visst inte ens vad det innebär. Men nu  har jag en målbild och ser en positiv framtid. Hasse har dessutom fått mig att inse att jag inte behöver äta någon  antidepressiv medicin. Det har varit en befrielse att få sluta med den,  att känna det inte är något ”fel” på mig, att jag klarar mig utan den. Jag kan varmt och med hela mitt hjärta rekommendera Hasse som mental  coach. Tack vare hans hjälp har jag blivit men egen bästa vän och känner att  jag har en mening med att leva mitt liv!

Sandra.